Portal Samorządowy, 6 listopada 2019

Samorządowi organizatorzy transportu publicznego stanęli przed nowym wyzwaniem: jakie stanowisko zająć wobec wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, który zakwestionował dotychczasowe zasady bezprzetargowego powierzania przewozów spółkom komunalnym w drodze zamówień in-house. To wywraca do góry nogami cały model funkcjonowania komunikacji miejskiej w Polsce.

Od czasu wejścia w życie ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych z dyskusji publicznej praktycznie zupełnie zniknął temat nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Uwaga mediów skupiła się na tym, ile samorządów złożyło do wojewodów wnioski o dofinansowanie funkcjonowania reaktywowanych linii autobusowych. Tymczasem wraz z końcem roku dobiega końca kilkuletnie vacatio legis dla części przepisów dotyczących ulg ustawowych m.in. dla uczniów i studentów. Zgodnie z nimi ulgi ustawowe miałyby obowiązywać jedynie w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, tj. realizowanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych zawartej pomiędzy operatorem a właściwym organizatorem publicznego transportu zbiorowego (samorządem). Operatorzy, którzy takiej umowy mieć nie będą, automatycznie stracą możliwość otrzymania rekompensaty za stosowane przez nich ulgi.

Czytaj cały artykuł tutaj