Biuletyn Komunikacji Miejskiej IGKM, Nr 146

eszły w życie przepisy determinujące odmienne podejście do szacowania wartości udziałów lub akcji przedsiębiorstwa należącego do jednostki samorządu terytorialnego w celu oceny wpływu dokonanego aportu na wysokość należnej rekompensaty. Wprowadzone zmiany przekładają się na konieczność zastosowania wyceny spółki komunalnej jak najbardziej zbliżonej do wartości rynkowej.

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie głównych różnic między dwiema metodami wyceny wartości przedsiębiorstwa – majątkową i dochodową.

Czytaj cały artykuł tutaj