Biuletyn Komunikacji Miejskiej IGKM, Nr 144

Polityka parkingowa prowadzona w większych miastach, zarówno Polski, jak i Europy Zachodniej, jest narzędziem wdrażania zrównoważonej mobilności, której podstawowym celem jest zwiększenie udziału podróży niesamochodowych w ogólnej liczbie podróży miejskich, przy jak najmniejszej uciążliwości dla środowiska naturalnego.

Polityka parkingowa Wrocławia jest odpowiedzią na postawione sobie wyzwanie – rozwój zgodny z ideą SMART CITY, którego istotnym filarem są działania na rzecz rozwoju zintegrowanego systemu transportu multimodalnego. Autorzy artykułu omawiają obecną politykę parkingową Wrocławia w poszczególnych obszarach miasta – niejednolitych pod względem wprowadzanych regulacji, jak również plany na przyszłość w tym zakresie.

Czytaj cały artykuł tutaj