Biuletyn Komunikacji Miejskiej IGKM, nr 138, listopad 2015

Treść artykułu porusza kwestię planowania i organizowania transportu zbiorowego podmiejskiego lub aglomeracyjnego na bazie współpracy gmin, powiatów i operatorów

Szczególną uwagę zwraca na problem, którego, zdaje się, nie dostrzegli twórcy ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, a którym jest niedostosowanie jej przepisów do stanu faktycznego, związanego w szczególności z istnieniem miast na prawach powiatu i otaczających je powiatów ziemskich.

Czytaj cały artykuł tutaj