Publikacje

 • Biuletyn Komunikacji Miejskiej nr 127, luty 2013

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach I konkursu programu priorytetowego p.n. System Zielonych Inwestycji GAZELA wspierającego niskoemisyjny transport miejski.

 • Wspólnota  nr 3, luty 2013

  W artykule wyjaśniono czy gmina może uwzględnić w regulaminie utrzymania czystości i porządku tzw. weekendowe przebywanie w nieruchomości i wprowadzić specjalną stawkę za odbiór odpadów.

 • Przegląd Komunalny nr 1/2013

  Zmieniona w lipcu 2011 roku ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzająca zasady funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi, najprawdopodobniej doczeka się kolejnej nowelizacji. Ma być ona odpowiedzią na zastrzeżenia gmin dotyczące m.in. kontrowersyjnych metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Przegląd Komunalny nr 1/2013

  Zmieniona w lipcu 2011 roku ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzająca zasady funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi, najprawdopodobniej doczeka się kolejnej nowelizacji. Ma być ona odpowiedzią na zastrzeżenia gmin dotyczące m.in. kontrowersyjnych metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Wspólnota nr 51-52, 29 grudnia 2012 r.

  Gminy zyskają możliwość wprowadzenia mieszanego sposobu naliczania opłaty śmieciowej, a czas na przyjęcie stosownej uchwały zostanie wydłużony do końca stycznia 2013. Parlament w pilnym trybie poprawia ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 • Wspólnota nr 27-28, 14 lipca 2012 r.

  Gminy mają realne możliwości wpływania na warunki rozwoju lokalnego rynku transportu zbiorowego. Ale czasem podejmują w tej dziedzinie działania godzące w zasady konkurencji.

 • Dodatek specjalny nr 5/2012 do Przeglądu Komunalnego nr 11/2012

  Wraz z listopadowym (11/2012) wydaniem Przeglądu Komunalnego pojawił się dodatek specjalny (5/2012), autorstwa prawników MDS Kancelaria, poświęcony gminnym uchwałom, które należy podjąć jeszcze do końca 2012 r. :

 • Biuletyn Komunikacji Miejskiej nr 119, czerwiec 2011

  W artykule zaprezentowano jeden ze sposobów kalkulacji rekompensaty proponowany przez firmę doradczą Refunda. Artykuł oparto na prezentacji wygłoszonej podczas Komisji Ekonomicznej IGKM na temat różnych sposobów finansowania komunikacji miejskiej, która odbyła się w Toruniu w dniach 2-3 czerwca 2011r.

 • Biuletyn Komunikacji Miejskiej nr 114, sierpień 2010

  Artykuł ma charakter dyskusyjny, wyrażający poglądy autora w zakresie interpelacji prawnych dotyczących operatorów wewnętrznych pracujących dla komunikacyjnych związków międzygminnych.