Publikacje

Zapraszamy do zapoznania się z artykułami autorstwa ekspertów REFUNDA oraz MDS Kancelaria.

Opłaty za korzystanie z przystanków.…

Przegląd Komunalny nr 06/2015 System różnicowania stawek za korzystanie z przystanków w środowisku przewoźników budzi…

Koncepcja współczesnego węzła przesiadkowego –…

Biuletyn Komunikacji Miejskiej IGKM, nr 136, maj 2015 Organizatorzy publicznego transportu zbiorowego przygotowując plany zrównoważonego…

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące…

Biuletyn Komunikacji Miejskiej IGKM, nr 136, maj 2015 Autor artykułu analizuje wpływ orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości…

Poradnik Przeglądu Komunalnego. Organizacja publicznego…

Przegląd Komunalny nr 02/2015 Czy trzeba uzgadniać, z kim i kiedy plan transportowy? Jakie znaczenie…

Poradnik Przeglądu Komunalnego. Organizacja publicznego…

Przegląd Komunalny nr 01/2015 Jak poprawnie przeprowadzić konsultacje społeczne planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego…

Badania marketingowe w transporcie zbiorowym.…

Przegląd Komunalny nr 11/2014 Czy bez badań marketingowych da się obecnie racjonalnie planować i organizować…

Plany transportowe – obowiązek, o…

Przegląd Komunalny nr 10/2014 Jak zaplanować transport zbiorowy? Jak ukształtować ofertę przewozową? Jakie determinanty wziąć…

Dobre praktyki wyboru trybów oraz…

Transport i Komunikacja nr 2, marzec 2014 Należy wskazać, iż zgodnie z przepisami UPTZ organizator…

Deklaracja odpadowa składana tylko w…

Wspólnota nr 16, 3 sierpnia 2013 Nieruchomość zamieszkana położona w gminie X niemal przy granicy…

Nazwy przystanków komunikacyjnych

Wspólnota nr 9, 27 kwietnia 2013  Samorządy mają problemy z kwestią określania nazw przystanków komunikacyjnych…

Niuanse zakupu taboru z GAZELI

Wspólnota nr 7, 30 marca 2013   Tabor przeznaczony do swiadczenia usług publicznych może zostać…

Autobusy hybrydowe na CNG dzięki…

Biuletyn Komunikacji Miejskiej nr 127, luty 2013 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił…

Co zrobić z domkami letniskowymi

Wspólnota  nr 3, luty 2013 W artykule wyjaśniono czy gmina może uwzględnić w regulaminie utrzymania…

Gospodarowanie odpadami komunalnymi – stawki…

Przegląd Komunalny nr 1/2013 Zmieniona w lipcu 2011 roku ustawa o utrzymaniu czystości i porządku…

Jak windykować opłaty?

Wspólnota nr 2, 19 stycznia 2013 r. W artykule wyjaśniono czy można powierzyć podmiotom zewnętrznym…

Reforma śmieciowa do poprawki

Wspólnota nr 51-52, 29 grudnia 2012 r. Gminy zyskają możliwość wprowadzenia mieszanego sposobu naliczania opłaty…

[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]