Analiza

Zamówienia publiczne

REFUNDA konsultuje, dla swoich Klientów, zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych. Zamawiającym służymy wszechstronną pomocą w bezpiecznym oraz efektywnym prowadzeniu postępowań przetargowych. Wykonawcom oferujemy pełne wsparcie w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne, korzystania ze środków ochrony prawnej, w tym reprezentację przez KIO oraz sądami powszechnymi.

Kompleksowe doradztwo

REFUNDA oferuje Zamawiającym:

 • ustalenie i przygotowanie warunków udziału w postępowaniu,
 • przygotowanie i publikację ogłoszeń o zamówieniu,
 • przygotowanie pełnej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym opisów przedmiotu zamówienia oraz wzoru umowy,
 • kompleksowe doradztwo na etapie oceny ofert oraz wyjaśnień treści SIWZ,
 • uczestniczenie w procedurze udzielania zamówienia, w tym w pracach komisji przetargowych,
 • zastępstwo procesowe przed KIO oraz sądami powszechnymi.

REFUNDA oferuje Wykonawcom:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowania oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
 • złożenie wniosków o zmianę treści SIWZ oraz odwołań wobec postanowień SIWZ,
 • analizy i opinie dotyczące zagadnień prawa zamówień publicznych,
 • ocenę złożonych ofert konkurencji w postępowaniu,
 • pełne doradztwo prawne w zakresie korzystania ze środków ochrony prawnej, w tym sporządzanie odwołań i zastępstwo procesowe przed KIO oraz sądami powszechnymi.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami