Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”, nr 7 z 6 kwietnia 2019 r.

Rząd przedstawił projekt ustawy o funduszu rozwoju przewozów autobusowych.

Zakłada ona utworzenie funduszu, z którego skorzystać będą mogli wszyscy organizatorzy publicznych przewozów autobusowych. Zgodnie z ustawą „pekaesową” do końca 2021 roku przy wydatkowaniu środków z funduszu obowiązywać będzie swoisty wyścig: kto pierwszy ten lepszy. O przyznaniu dopłaty decyduje bowiem kolejność wpływu wniosków organizatorów wraz z rozliczeniami do właściwego wojewody. Taki tryb zapewni zainteresowanie i szybkość składania wniosków przez organizatorów, jednak można mieć uzasadnione obawy, czy służyć to będzie likwidacji białych plam wykluczenia komunikacyjnego i walce z wykluczeniem transportowym Polski powiatowej.

Czytaj cały artykuł tutaj.