Gospodarka odpadami

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w doradztwie dla samorządów

Zespół specjalistów REFUNDA posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami zarówno w miastach, jak i gminach wiejskich. REFUNDA z sukcesem optymalizuje wydatki gmin, w tym posiadających własne zakłady gospodarowania odpadami.

Zespół specjalistów ds. gospodarki odpadami REFUNDA oferuje kompleksowe doradztwo prawne, ekonomiczne i techniczne w obszarze wdrażania i stosowania nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach. Specjalizujemy się przede wszystkim w:

  • kalkulacji kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,
  • opracowywaniu bądź zmianie uchwał, deklaracji oraz regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach,
  • kalkulacji stawek opłat za zagospodarowanie odpadów,
  • audytach ex-post i prognozach ex-ant rekompensat dla przedsiębiorstw gospodarki odpadami,
  • kompleksowej obsłudze zamówień publicznych, w tym w szczególności postępowań dotyczących wyboru przedsiębiorców świadczących usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
  • analizach i opiniach z zakresu pomocy publicznej,
  • przygotowaniu i kompleksowym wdrażaniu modeli wynagradzania podmiotów wewnętrznych w gospodarce odpadami,
  • opracowywaniu projektów /wzorów umów o świadczenie usług publicznych w gospodarce odpadami,
  • usługach o charakterze prawnym i ekonomicznym przy finansowaniu, budowie i obsłudze zakładów termicznej utylizacji odpadów komunalnych.


REFUNDA 
jest aktywnym członkiem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Więcej o Izbie na www.kigo.pl

Poniżej prezentujemy wybrane usługi w zakresie gospodarki odpadami

Rekompensaty

Modele in-house

Pomoc publiczna

[contact-form-7 id="4" title="Formularz kontaktowy"]