Gospodarka odpadami

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w doradztwie dla samorządów

Zespół specjalistów REFUNDA posiada bogate doświadczenie we wdrażaniu nowego systemu gospodarki odpadami zarówno w miastach, jak i gminach wiejskich. REFUNDA z sukcesem optymalizuje wydatki gmin, w tym posiadających własne zakłady gospodarowania odpadami.

Zespół specjalistów ds. gospodarki odpadami REFUNDA oferuje kompleksowe doradztwo prawne, ekonomiczne i techniczne w obszarze wdrażania i stosowania nowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach. Specjalizujemy się przede wszystkim w:

 • kalkulacji kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami
 • opracowywaniu bądź zmianie uchwał, deklaracji oraz regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach
 • kalkulacji stawek opłat za zagospodarowanie odpadów
 • audytach ex-post i prognozach ex-ant rekompensat dla przedsiębiorstw gospodarki odpadami
 • kompleksowej obsłudze zamówień publicznych, w tym w szczególności postępowań dotyczących wyboru przedsiębiorców świadczących usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych
 • analizach i opiniach z zakresu pomocy publicznej
 • przygotowaniu i kompleksowym wdrażaniu modeli wynagradzania podmiotów wewnętrznych w gospodarce odpadami
 • nieopracowywaniu projektów /wzorów umów o świadczenie usług publicznych w gospodarce odpadami
 • usługach o charakterze prawnym i ekonomicznym przy finansowaniu, budowie i obsłudze zakładów termicznej utylizacji odpadów komunalnych

Wybrani Klienci REFUNDA w zakresie prac związanych z gospodarką odpadami:

 • Gmina Miasto Grudziądz
 • Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski
 • Gmina Miasto Racibórz
 • Związek Międzygminny Ślęza-Oława
 • MZO S.A. w Ostrowie Wielkopolskim
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych – Kobierniki /k. Płocka
 • Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. – Sosnowiec
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Wód i Kanalizacji – Wrocław
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – Zgorzelec

Poniżej prezentujemy wybrane usługi w zakresie gospodarki odpadami

Audyty rekompensat

Opłata za gospodarowanie odpadami

Kalkulacje kosztów systemu

Operator wewnętrzny

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe