Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Według zapisów unijnego dokumentu Strategii Europa 2020 i Pakietem Klimatyczno-Energetycznym wszyscy członkowie Unii Europejskiej są zobligowani do realizacji zadań, które będą sukcesywnie prowadzić do budowy gospodarki niskoemisyjnej, wspierania efektywności wykorzystywania zasobów oraz promowania zrównoważonego transportu. Podobne cele są zawarte w nowym Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, który ma być wdrażany w okresie 2014-2020. Aby gminy mogły starać się o środki z programów regionalnych tego okresu budżetowego UE, będą musiały posiadać opracowany i uchwalony Plan gospodarki niskoemisyjnej.

Plan gospodarki niskoemisyjnej umożliwi gminom aplikowanie o środki unijne, pozwoli na optymalizację zużycia energii oraz poprawę jakości powietrza czy ograniczenie nadmiernego hałasu.

Zespół specjalistów REFUNDA oferuje kompleksowe opracowywanie Planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin, w tym także przygotowuje audyty energetyczne, które są niezbędnym elementem dla profesjonalnego stworzenia dokumentu Planu.

REFUNDA oferuje także pełnienie roli tzw. operatora dla realizacji zadań wynikających z przyjętego Planu gospodarki niskoemisyjnej, który w imieniu danej gminy obsługuje wybrane projekty.

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe