Plany aglomeracji

Zespół REFUNDA wspiera gminy w opracowaniu lub dostosowaniu planu aglomeracji do wytycznych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej (KZGW).

Plan

Zapewniamy profesjonalne i kompleksowe doradztwo w przygotowaniu lub zmianie planu aglomeracji – określenie prawidłowego obszaru aglomeracji w gminie zabezpieczy ją przed karami i umożliwi aplikowanie o środki unijne.

W związku z koniecznością kolejnej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, gminy które w poprzednich latach powszechnie wpisywały do swoich planów aglomeracji obszary, które będą skanalizowane do końca 2015 roku, a które ostatecznie nie mają szansy realizacji zmuszone są dokonać rewizji swoich planów aglomeracji.

Zmiana planu aglomeracji i dostosowanie jej wielkości do przepisów unijnych oraz krajowych wytycznych KZGW stała się koniecznością. W przypadku jej braku gminy narażają się na możliwe kary oraz brak możliwości aplikowania o przyszłe środku unijne w działaniach dotyczących gospodarki wodno – ściekowej.

Zespół ekspertów REFUNDA oferuje gminom:

  • zapewnienie mieszkańcom równych opcji transportowych, aby mieli dostęp do wybranych, kluczowych celów swojej codziennej lub okazjonalnej podróży,
  • przygotowanie kompleksowego wniosku do marszałka województwa,
  • opracowanie części opisowej i graficznej wniosków o zmianę planu aglomeracji,
  • wyznaczenie granic aglomeracji zgodnie z wytycznymi KZGW oraz przepisami wynikającymi z aktów unijnych,
  • uzasadnienie wielkości oraz sposobu obliczenia wskaźnika Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM) dla danej aglomeracji.

Porozmawiajmy o projektach i celach w Twoim mieście.

Jesteśmy tutaj, aby pomóc, jeśli jesteś zainteresowany partnerstwem, poinformuj nas o swoim projekcie. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.

ul. Sikorskiego 3H/36, Wrocław

tel: 71 371 79 90  w godz. 9.00-17.00
kom. 793 992 996 w godz. 9.00-17.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami

Newsletter