Infobus, 27 marca 2020

Inhouse

Przypomnijmy, że 24 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniającej rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (dalej jako "Rozporządzenie COVID 19"). Rozporządzenie to wprowadziło (osobna kwestią jak wskazuje Refunda jest sam tryb i zgodność z wolnościami obywatelskimi wprowadzonych rozwiązań) generalny zakaz przemieszczania się wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, wykonywania czynności zawodowych, wolontariatu w ramach przeciwdziałania koronawirusowi czy obrzędów religijnych.

Za zakazem tym idą pewne wyłączenia i restrykcje dla publicznego transportu zbiorowego gdzie w § 3a ust. 2 pkt. 2) Rozporządzenia COVID 19 określono, że w przypadku przewozu osób przez operatora publicznego transportu zbiorowego (czyli de facto prawie wyłącznie dotyczy to przewozów w komunikacji miejskiej) w autobusie, tramwaju lub metrze może znajdować się w tym samym czasie nie więcej osób niż połowa miejsc siedzących.

Czytaj cały artykuł tutaj