Biuletyn Komunikacji Miejskiej IGKM, nr 165

160

Audyt finansowy świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego stanowi nieodzowny element kontrolny realizacji umowy powierzenia. Jego nadrzędnym zadaniem jest potwierdzenie, że udzielona operatorowi pomoc publiczna jest zgodna z rynkiem wewnętrznym UE, a tym samym wykluczenie nadmierności transferowanych środków finansowych i niefinansowych w ramach zamówienia o świadczenie usług publicznych.

Niniejszy artykuł przedstawia ogólne zasady i cele przeprowadzania audytów finansowych u operatorów świadczących usługi publiczne, wynagradzanych w formie rekompensaty, w ramach długoterminowych umów powierzenia.

Czytaj cały artykuł tutaj