Biuletyn Komunikacji Miejskiej IGKM, nr 168

160

Jakimi cechami powinien się cechować nowoczesny system wynagradzania? Na ten temat podczas V Kongresu Organizatorów i Operatorów Publicznego Transportu Miejskiego w Warszawie mówili przedstawiciele Grupy Refunda: autor poniższego tekstu oraz Tomasz Staśkiewicz.

Prostota i przejrzystość, sprawiedliwość, motywacyjność, efektywność, cel i strategia - przyglądając się układom zbiorowym, stosowanym przez większość operatorów, prelegenci zauważyli, iż żaden z nich nie spełnia wszystkich tych cech. Nienadążanie wynagrodzeń za dynamiką płac w gospodarce, niekorzystny nadmiar składników, który wpływa na wysokość pensji, premiowanie stażu pracy - wszystko to nie sprzyja ani efektywności, ani motywacji obecnych pracowników, ani też pozyskiwaniu nowych. Autor rekomenduje zatem zmianę konstrukcji systemów wynagradzania, tak aby były oparte na wymienionych powyżej regułach.

Czytaj cały artykuł tutaj