Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, nr 9/1223

Problematyka rozwoju elektromobilności i poszukiwania alternatywnych źródeł zasilania jest podnoszona przez wiele środowisk. Wynika to z wieloaspektowości przedsięwzięcia, wielu beneficjentów zmian i różnorodności potencjalnych korzyści oraz zagrożeń.

Dokumentem zbierającym w całość ten temat jest przygotowany przez Ministerstwo Energetyki i przyjęty przez Radę Ministrów Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości”. Wskazuje on również rolę samorządów w jej rozwoju.

Czytaj cały artykuł tutaj