Przegląd Komunalny nr 02/2015

Czy trzeba uzgadniać, z kim i kiedy plan transportowy? Jakie znaczenie mają wnioski składane do marszałka lub starosty przez gminy poniżej 50 tys. mieszkańców? Czy opracowanie planu transportowego powinno być poprzedzone wykonaniem badań i analiz transportowych? Jak określić w planie transportowym przewidywany tryb wyboru operatora? Jak określić sieć komunikacyjną w miejskim planie transportowym? Czy istnieje obowiązek okresowej weryfikacji i aktualizacji planów transportowych?

Na te i inne pytania odpowiada druga część poradnika Przeglądu Komunalnego o planach transportowych, jakie są obecnie opracowywane przez JST w całej Polsce. Poradnik jest redagowany przez zespół specjalistów – inżynierów ds. transportu zbiorowego REFUNDA.

Czytaj cały artykuł tutaj