Transport

Rekompensaty

REFUNDA jest krajowym liderem w zakresie audytów rekompensat. Zrealizowaliśmy ponad 100 zleceń dotyczących audytu lub prognozy rekompensaty, w tym w branży gospodarki odpadami. Z sukcesem doradzamy jednostkom samorządu terytorialnego oraz spółkom w rozliczaniu oraz planowaniu rekompensat.

Kompleksowe usługi

Oferujemy:

  • przeprowadzenie audytów ex-post rekompensat w gospodarce odpadami,
  • wykonanie prognoz ex -ante rekompensat w gospodarce odpadami,
  • metodologie rozliczenia rekompensat,
  • wykonanie analiz zgodności posiadanych metodologii z przepisami oraz wskazanie propozycji optymalizacji,
  • doradztwo w zakresie dostosowania polityki rachunkowości spółek do metodologii rozliczania rekompensat,
  • wykonanie analiz dotyczących wpływu przysporzeń otrzymywanych przez spółki (np. w postaci: podwyższenia kapitału zakładowego, dotacji lub dopłaty do kapitału) na poziom i rozliczenie rekompensat,
  • sporządzenie wycen rynkowych wartości udziałów w spółkach gospodarki odpadami na potrzeby obliczenia wartości ekwiwalentu dotacji brutto (wartości pomocy publicznej) w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w spółce.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami