Odpady

Systemy gospodarki odpadami

REFUNDA, z sukcesem, optymalizuje wydatki gmin, także tych posiadających własne spółki z sektora gospodarki odpadami.

Kompleksowe usługi

W ramach oferowanych usług realizujemy:

  • kalkulacje kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,
  • prognozy kosztów funkcjonowania systemu po zmianie stawek opłat,
  • opracowanie bądź zmianę uchwał, deklaracji oraz regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach,
  • kalkulacje wysokości stawek opłat za zagospodarowanie odpadów,
  • kompleksową obsługę zamówień publicznych, w szczególności postępowań dotyczących wyboru przedsiębiorców świadczących usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych,
  • analizy dotyczące kierunku rozwoju selektywnej zbiórki odpadów,
  • określanie zapotrzebowania na punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych lub innych rozwiązań alternatywnych,
  • analizy dotyczące odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady,
  • koncepcje działań edukacyjno – promocyjnych dla wybranego modelu gospodarki odpadami.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami