Analiza

Test ALTMARK

Orzeczenie w sprawie 280/00 Altmark Trans GmbH to jedno z podstawowych orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie pomocy publicznej wypłacanej w formie rekompensaty.

Trudność testu Altmark polega na spełnieniu jego czwartego warunku, tj. wykazaniu, że pomoc publiczna udzielana przedsiębiorstwu, a tym samym poziom jego kosztów, odpowiada poziomowi jakie poniosłoby typowe, dobrze zarządzane przedsiębiorstwo dysponujące odpowiednimi środkami potrzebnymi do spełnienia koniecznych wymogów z tytułu świadczenia danych usług publicznych.

Doradztwo

W przypadku, gdy nie można zastosować przepisów dotyczących pomocy publicznej z Rozporządzenia WE 1370/2007 lub pomocy udzielanej zgodnie z przepisami dotyczącymi usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, zespół REFUNDA doradza przy spełnieniu 4. warunku Altmark i „zaliczeniu” całego testu.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami