Transport

Operator wewnętrzny

MODELE ORGANIZACJI TRANSPORTU

REFUNDA kompleksowo opracowuje i wdraża prawno – ekonomiczne modele organizacji publicznego transportu zbiorowego przy udziale operatora wewnętrznego w rozumieniu zapisów Rozporządzenia WE 1370/2007 oraz Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

AUDYT DOKUMENTÓW

REFUNDA przeprowadza analizy dokumentów operatora wewnętrznego w celu ich dostosowania do przepisów Rozporządzenia WE 1370/2007 i Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, w tym przede wszystkim:

  • uchwały i zarządzenia właściwych organów jednostek samorządu terytorialnego,
  • umowy i statuty spółek komunikacyjnych,
  • regulaminy organów spółek komunikacyjnych.

W ramach audytu tych dokumentów analizie poddawana jest także metodologia obliczania rekompensaty.

 

UMOWY WYKONAWCZE

REFUNDA przygotowuje projekty umów wykonawczych zawieranych pomiędzy organizatorem a operatorem transportu w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz dobre praktyki.

Porozmawiajmy o celach i problemach na Twoim obszarze działania


tel: 71 371 79 90  w godz. 8.00-16.00
kom. 793 992 996 w godz. 8.00-16.00
email: kontakt(at)refunda.pl

Skontaktuj się z nami